Wychowanie fizyczne – dla osób z problemami zdrowotnymi

Zajęcia przeznaczone są dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych i kwalifikujących się do rehabilitacji.
Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń rozciągających, rozluźniających i indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć są ćwiczenia w odciążeniu.
Obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. Grupa liczy maksymalnie 8 osób.

Zajęcia odbywają się w salce rehabilitacyjnej przy sali dolnej, ul. Szamarzewskiego 89.